Haber Detayı

SAMEKS, kasımda 49 seviyesine geriledi


SAMEKS Bileşik Endeksi 50 referans puanın altına inerek kasım ayında ekonomide durgunluğa işaret etti. Azalışta, geçtiğimiz aylarda düşüşü frenleyen Sanayi Endeksindeki kayıp belirleyici oldu.MÜSİAD, Satınalma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre SAMEKS Bileşik Endeksi kasımda, bir önceki aya göre 2,2 puan düşüş göstererek 49 puana geriledi.

Öte yandan, SAMEKS Hizmet Endeksinde 4 aydır yaşanan gerilemeye bu ay Sanayi Endeksi de eşlik etti. Sanayi Endeksi, yeni sipariş ve üretimde yaşanan durgunluk nedeniyle 6,2 puan birden azalarak 49,5 seviyesine indi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sanayi sektöründe yeni siparişlerin sert bir şekilde gerilemesiyle hız kesen üretim Bileşik Endekste gözlenen düşüşte önemli bir rol oynarken, hizmet sektörünün Temmuz 2016 döneminde başlayan durgunluğu Kasım ayında da devam etmiştir. Böylece SAMEKS Bileşik Endeksi Kasım ayında 49,0 puana gerilemiştir.

SAMEKS Bileşik Endeksi 2016 yılı Kasım ayında, bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 49,0 puana gerilemiştir. Endekste gözlenen bu azalışta, sanayi sektörünün önceki aya göre 6,2 puan azalış kaydederek 49,5 seviyesine gerilemesi etkili olurken, hizmet sektörü de 50 referans puanının altında seyrine devam etmiş ve önceki aya göre 0,6 puan azalarak 48,8 puana gerilemiştir.

Referans puanın altına indi

Böylece SAMEKS Bileşik Endeksi, 49,0 puanlık değeriyle 50 referans puanını altında yer almış ve 2016 yılı Kasım ayında ekonomik aktivitenin önceki aya göre yavaşladığına işaret etmektedir.

SAMEKS Sanayi Endeksi, 2016 yılı Kasım ayında, bir önceki aya göre 6,2 puan azalarak 49,5 seviyesine gerilemiştir. Yeni Sipariş (10,9 puan) ve Üretim (8,4 puan) alt endekslerinde gözlenen azalışlar, sanayi sektöründeki yavaşlamanın en önemli belirleyicileri olmuştur.

Tedarikçilerin Teslimat Süresi alt endeksi önceki aya göre ivme kaybetmiş olsa da 50 referans puanının üzerinde seyretmiştir. Önceki aya göre 1,7 puan artan İstihdam alt endeksi, bu artışa rağmen 48,2 puanda kalırken Satın Alım (3,0 puan) alt endeksindeki artış ise endeksteki azalışı sınırlandırmıştır.

Sanayi sektöründe, önceki aya göre Yeni Siparişlerin sert bir şekilde düşüş kaydetmesi Üretimin hız kesmesine neden olmuştur.

Yeni Sipariş ve Üretimdeki bu azalışlara rağmen Satın Alımların artış kaydetmesi, önceki aya göre hız kesmiş olsa da, Stoklarda kısmi bir artışa neden olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde, önceki aya göre azalış hızı düşse de, sektörde gözlenen istihdam kaybı Kasım ayında da sürmüştür.

Böylece SAMEKS Sanayi Endeksi Kasım ayında 50 referans puanının altına gerilemiş ve sektörün önceki aya göre yavaşladığına işaret etmektedir.

Hizmet Endeksi düşüşünü sürdürdü

SAMEKS Hizmet Endeksi 2016 yılı Kasım ayında, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 48,8 değerine gerilemiştir. İş Hacmi (2,5 puan) ve Nihai Mal Stoku (1,8 puan) alt endekslerinde gerçekleşen azalışlar, hizmet sektöründe gerçekleşen yavaşlamanın en önemli belirleyicileri olmuştur. Önceki aya göre 1,0 puan artış kaydeden İstihdam alt endeksi 48,4 puanlık değeriyle sektördeki istihdam kaybının sürdüğüne işaret ederken, Satın Alım alt endeksinin 2,3 puan artarak 55,1 puana yükselmesi Hizmet Endeksi’ndeki düşüşü sınırlandırmıştır.

Ekim ayındaki 49,3 puanlık değeriyle SAMEKS Hizmet Endeksi, 50 referans değeri altındaki seyrini 5. aya taşımıştır. Hizmet sektöründe gözlenen bu durgunluğun istihdama olumsuz etkisi Kasım ayında da sürmüştür. Sektöre ait iş hacmindeki yavaşlama Kasım ayında da sürerken girdi alımlarındaki artışın hızlanarak devam etmesi, iş hacminin önümüzdeki aylarda hızlanacağına işaret etmektedir.

Böylece SAMEKS Hizmet Endeksi geçmiş dört ayda olduğu gibi Kasım ayında da 50 referans puanının altında kalmış ve sektörün önceki aya göre yavaşladığına işaret etmektedir."

'Türk ekonomisine güven sürüyor'

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ise, Temmuz ayında başlayan durgunluğun Kasım ayında da devam ettiğini, buna karşın reel sektörün Türkiye ekonomisine olan güveninin sürdüğünü belirtti.

SAMEKS Bileşik Endeksi 50 referans puanın altına inerek kasım ayında ekonomide durgunluğa işaret etti. Azalışta, geçtiğimiz aylarda düşüşü frenleyen Sanayi Endeksindeki kayıp belirleyici oldu.MÜSİAD, Satınalma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre SAMEKS Bileşik Endeksi kasımda, bir önceki aya göre 2,2 puan düşüş göstererek 49 puana geriledi.

Öte yandan, SAMEKS Hizmet Endeksinde 4 aydır yaşanan gerilemeye bu ay Sanayi Endeksi de eşlik etti. Sanayi Endeksi, yeni sipariş ve üretimde yaşanan durgunluk nedeniyle 6,2 puan birden azalarak 49,5 seviyesine indi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sanayi sektöründe yeni siparişlerin sert bir şekilde gerilemesiyle hız kesen üretim Bileşik Endekste gözlenen düşüşte önemli bir rol oynarken, hizmet sektörünün Temmuz 2016 döneminde başlayan durgunluğu Kasım ayında da devam etmiştir. Böylece SAMEKS Bileşik Endeksi Kasım ayında 49,0 puana gerilemiştir.

SAMEKS Bileşik Endeksi 2016 yılı Kasım ayında, bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 49,0 puana gerilemiştir. Endekste gözlenen bu azalışta, sanayi sektörünün önceki aya göre 6,2 puan azalış kaydederek 49,5 seviyesine gerilemesi etkili olurken, hizmet sektörü de 50 referans puanının altında seyrine devam etmiş ve önceki aya göre 0,6 puan azalarak 48,8 puana gerilemiştir.

Referans puanın altına indi

Böylece SAMEKS Bileşik Endeksi, 49,0 puanlık değeriyle 50 referans puanını altında yer almış ve 2016 yılı Kasım ayında ekonomik aktivitenin önceki aya göre yavaşladığına işaret etmektedir.

SAMEKS Sanayi Endeksi, 2016 yılı Kasım ayında, bir önceki aya göre 6,2 puan azalarak 49,5 seviyesine gerilemiştir. Yeni Sipariş (10,9 puan) ve Üretim (8,4 puan) alt endekslerinde gözlenen azalışlar, sanayi sektöründeki yavaşlamanın en önemli belirleyicileri olmuştur.

Tedarikçilerin Teslimat Süresi alt endeksi önceki aya göre ivme kaybetmiş olsa da 50 referans puanının üzerinde seyretmiştir. Önceki aya göre 1,7 puan artan İstihdam alt endeksi, bu artışa rağmen 48,2 puanda kalırken Satın Alım (3,0 puan) alt endeksindeki artış ise endeksteki azalışı sınırlandırmıştır.

Sanayi sektöründe, önceki aya göre Yeni Siparişlerin sert bir şekilde düşüş kaydetmesi Üretimin hız kesmesine neden olmuştur.

Yeni Sipariş ve Üretimdeki bu azalışlara rağmen Satın Alımların artış kaydetmesi, önceki aya göre hız kesmiş olsa da, Stoklarda kısmi bir artışa neden olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde, önceki aya göre azalış hızı düşse de, sektörde gözlenen istihdam kaybı Kasım ayında da sürmüştür.

Böylece SAMEKS Sanayi Endeksi Kasım ayında 50 referans puanının altına gerilemiş ve sektörün önceki aya göre yavaşladığına işaret etmektedir.

Hizmet Endeksi düşüşünü sürdürdü

SAMEKS Hizmet Endeksi 2016 yılı Kasım ayında, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 48,8 değerine gerilemiştir. İş Hacmi (2,5 puan) ve Nihai Mal Stoku (1,8 puan) alt endekslerinde gerçekleşen azalışlar, hizmet sektöründe gerçekleşen yavaşlamanın en önemli belirleyicileri olmuştur. Önceki aya göre 1,0 puan artış kaydeden İstihdam alt endeksi 48,4 puanlık değeriyle sektördeki istihdam kaybının sürdüğüne işaret ederken, Satın Alım alt endeksinin 2,3 puan artarak 55,1 puana yükselmesi Hizmet Endeksi’ndeki düşüşü sınırlandırmıştır.

Ekim ayındaki 49,3 puanlık değeriyle SAMEKS Hizmet Endeksi, 50 referans değeri altındaki seyrini 5. aya taşımıştır. Hizmet sektöründe gözlenen bu durgunluğun istihdama olumsuz etkisi Kasım ayında da sürmüştür. Sektöre ait iş hacmindeki yavaşlama Kasım ayında da sürerken girdi alımlarındaki artışın hızlanarak devam etmesi, iş hacminin önümüzdeki aylarda hızlanacağına işaret etmektedir.

Böylece SAMEKS Hizmet Endeksi geçmiş dört ayda olduğu gibi Kasım ayında da 50 referans puanının altında kalmış ve sektörün önceki aya göre yavaşladığına işaret etmektedir."

'Türk ekonomisine güven sürüyor'

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ise, Temmuz ayında başlayan durgunluğun Kasım ayında da devam ettiğini, buna karşın reel sektörün Türkiye ekonomisine olan güveninin sürdüğünü belirtti.