Haber Detayı

e-fatura ile 1.5 milyar TL tasarruf


Firmaları maliyet ve kırtasiye yükünden kurtaran 2010 yılından bu yana uygulanan ve 2014 yılında zorunlu hale gelen e-fatura uygulaması, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ihracatçı firmalar için ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerini de kapsar hale geldi.

Türkiye ihracatının yüzde 80’ini yapan 17 bin ihracatçı firma 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle ihracatta da e-fatura düzenlemeye başladı. İç piyasada 2014 yılından beri zorunlu olarak uygulanan e-fatura ile Türkiye 1.5 milyar TL tasarruf sağladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Ege İhracatçı Birlikleri işbirliğinde İzmir’de düzenlenen 'e-fatura Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Başkanı Abdullah Kiraz, firmaları e-fatura yanında zaman kaybetmeden e-Arşiv’e geçmeye davet etti.

Kiraz, “Sadece bir mahkeme talep ettiğinde kamyonla belge götürüyorduk. Şimdi flash disk ile her şeyi hallediyoruz. Maliye Bakanlığı olarak e-tebligata dahil olan işletmelere tebligatlarımızı e-posta ile yapıyoruz. E-irsaliyenin teknik altyapısı bitti. E-serbest meslek makbuzuna başlıyoruz. İhracata e-fatura geliyor. Tüm ihracatçılar için değil. Sisteme kayıt olanlar için yaptık. Bütün e-dönüşüm uygulamaları bizim için önemli. İki bilgisayar arasına fatura gönderme dönemine geçtik” diye konuştu.

'Tek pencere' ile mallar gümrükten çok hızlı geçecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Rasim Kutlu ise; gümrükte kullanılan tek pencere sisteminde 117 belgenin elektronik ortama taşındığını, e-fatura ile elektronik ortama taşınan belge sayısının 118’e çıktığını ifade etti.

Belgeyi veren kuruluşla, alan kuruluş arasındaki ilişkinin tek pencere sistemi ile elektronik ortama taşındığı bilgisini veren Kutlu, “Bizim amacımız ticareti hızlandırmak, e-fatura bu amacımıza giderken bir araç. e-Beyanname ve e-fatura bu sistemde entegre. Bu sistemle mallarınız gümrükten çok hızlı geçecek” diye konuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı Elektronik Defter ve Belge Yönetim Müdürü Şahin Engin Uysal, e-fatura uygulamasına tüm ihracatçıların tabi olmadığını, e-fatura uygulamasına geçmiş 17 bin ihracatçının ihracat faturalarında e-fatura düzenlemesi gerektiğini, 43 bin ihracatçının eski sistemde devam edeceğini anlattı.

Firmaları maliyet ve kırtasiye yükünden kurtaran 2010 yılından bu yana uygulanan ve 2014 yılında zorunlu hale gelen e-fatura uygulaması, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ihracatçı firmalar için ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerini de kapsar hale geldi.

Türkiye ihracatının yüzde 80’ini yapan 17 bin ihracatçı firma 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle ihracatta da e-fatura düzenlemeye başladı. İç piyasada 2014 yılından beri zorunlu olarak uygulanan e-fatura ile Türkiye 1.5 milyar TL tasarruf sağladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Ege İhracatçı Birlikleri işbirliğinde İzmir’de düzenlenen 'e-fatura Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Başkanı Abdullah Kiraz, firmaları e-fatura yanında zaman kaybetmeden e-Arşiv’e geçmeye davet etti.

Kiraz, “Sadece bir mahkeme talep ettiğinde kamyonla belge götürüyorduk. Şimdi flash disk ile her şeyi hallediyoruz. Maliye Bakanlığı olarak e-tebligata dahil olan işletmelere tebligatlarımızı e-posta ile yapıyoruz. E-irsaliyenin teknik altyapısı bitti. E-serbest meslek makbuzuna başlıyoruz. İhracata e-fatura geliyor. Tüm ihracatçılar için değil. Sisteme kayıt olanlar için yaptık. Bütün e-dönüşüm uygulamaları bizim için önemli. İki bilgisayar arasına fatura gönderme dönemine geçtik” diye konuştu.

'Tek pencere' ile mallar gümrükten çok hızlı geçecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Rasim Kutlu ise; gümrükte kullanılan tek pencere sisteminde 117 belgenin elektronik ortama taşındığını, e-fatura ile elektronik ortama taşınan belge sayısının 118’e çıktığını ifade etti.

Belgeyi veren kuruluşla, alan kuruluş arasındaki ilişkinin tek pencere sistemi ile elektronik ortama taşındığı bilgisini veren Kutlu, “Bizim amacımız ticareti hızlandırmak, e-fatura bu amacımıza giderken bir araç. e-Beyanname ve e-fatura bu sistemde entegre. Bu sistemle mallarınız gümrükten çok hızlı geçecek” diye konuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı Elektronik Defter ve Belge Yönetim Müdürü Şahin Engin Uysal, e-fatura uygulamasına tüm ihracatçıların tabi olmadığını, e-fatura uygulamasına geçmiş 17 bin ihracatçının ihracat faturalarında e-fatura düzenlemesi gerektiğini, 43 bin ihracatçının eski sistemde devam edeceğini anlattı.