Haber Detayı

Reel Kesim Güven Endeksi haziranda 0,1 puan azalarak 108,2'ye geriledi


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.759 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, RKGE, haziranda bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak 108,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,6 artarak 105,7 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre bir miktar zayıfladı.

 

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlendi.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek 3 aydaki istihdam ve gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı, iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir ve gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre bir miktar zayıflarken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise bir önceki aya göre güçlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 60,3'e geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 60,3 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,7’ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77,3‘e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14'e geriledi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.759 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, RKGE, haziranda bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak 108,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,6 artarak 105,7 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre bir miktar zayıfladı.

 

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlendi.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek 3 aydaki istihdam ve gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı, iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir ve gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre bir miktar zayıflarken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise bir önceki aya göre güçlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 60,3'e geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 60,3 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,7’ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77,3‘e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14'e geriledi.